Thay màn hình điện thoại OPPO A39

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
900,000

Thay màn hình OPPO A51

(0)
 • Màn linh kiện.
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
950,000

Thay màn hình OPPO A83

(0)
 • Màn linh kiện.
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
1,200,000

Thay màn hình OPPO F1

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
850,000

Thay màn hình OPPO F1 Plus

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1-3 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
1,200,000

Thay màn hình OPPO F1s

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
1,500,000

Thay màn hình OPPO F1w

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
1,300,000

Thay màn hình OPPO F3

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
900,000

Thay màn hình OPPO F3 Lite

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
900,000

Thay màn hình OPPO F3 Plus

(0)
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
1,000,000

Thay màn hình OPPO F5

(0)
 • Màn linh kiện.
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
900,000

Thay màn hình OPPO F7

(0)
 • Màn linh kiện.
 • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
 • Thời gian bảo hành: 2 tháng.
1,500,000

Hiển thị 1–12 trong 18 kết quả